ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು

೧೯೮೯ ರಸ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳು

ಕಿರು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭ :-
ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ೧೯೮೯ ರ ರಸ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಇವು ೧೯೮೯ ರ ಜುಲೈನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

1. ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ :-
ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ಆದಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಎಡಭಾಗದ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾನು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು.2. ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು :-
ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಚಾಲಕನು - ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಾಗ ತಾನು ಯಾವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೂ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಆದಷ್ಟು ಆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕು. ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಾಗ ತಾನು ಯಾವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಆದಷ್ಟು ಆ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಯಾವ ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವನೋ ಅದರ ಆದಷ್ಟೂ ಎಡ ಭಾಗದ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು.3. ಬಲಬದಿಯಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವುದು :-
ನಿಬಂಧನೆ ೫ ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತಾನು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ಬಲಭಾಗದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು.4. ಎಡಬದಿಯಿಂದ ಮುನ್ನುಗುವುದು :-
ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ಯಾವ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೋ, ಆ ವಾಹನದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು.5.ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ (ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ) ಮುನ್ನುಗ್ಗುವುದು ನಿಷೇದಿಸಿದೆ :-
ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತಾನು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನವನ್ನು ಮೀರಿ ಹಾದು ಹೋಗಬಾರದು.6.ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ (ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ) ಮುನ್ನುಗ್ಗುವುದು ನಿಷೇದಿಸಿದೆ :- ( ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ಗೆ ) ಮುನ್ನುಗ್ಗಲು ಆಡಚಣೆ ಒಡ್ಡಬಾರದು :-
ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನವು ತನ್ನನ್ನು ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಮೀರಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ, ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನವು ಮೀರಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಮಡಬಾರದು.7.ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ :-
ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ರಸ್ತೆಗಳು ಅಡ್ಡ ಹಾಯುವಲ್ಲಿ , ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸುವಾಗ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಗಿದ್ದು ಹಾಗೆಂದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಯವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲಭಾಗದ ಆಡ್ಡ ಹಾಯುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬಿಡಬೇಕು.8. ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕೊಡುವುದು :-
ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ, ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಚಾಲಕನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು & ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಧರ್ಬದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಾಗದಂತೆ ದಾರಿ ನೀಡಬೇಕು.

 

9. ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು :-

ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಾಹನ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದ ಚಾಲಕರು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಅಂಥ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರ್ಗದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು.

 

10.ಯುತಿರುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು :-

ಯವುದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ “ ಯು ” ತಿರುವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಷೇದಿಸಲಾಗಿರುವುದೋ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವುದೋ ಅಂತಹ ಕಡೆ “ ಯು ” ತಿರುವು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ “ ಯು ” ತಿರುವಿಗೆ ಅನುಮತಿಯಿದ್ದರೆ ಚಾಲಕನು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಹಸ್ತ ಸಂಕೇತ ತೋರಿಸಿ ಹಿನ್ನೋಟದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ತಿರುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 

11.ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ನೀಡಬೇಕಾದ ಸಂಕೇತಗಳು :-

ಎಲ್ಲಾ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ

ಎ) ನಿಧಾನವಾಗಲು ಹೋದಾಗ, ಚಾಲಕನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ವಾಹನದ ಚಾಲಕರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಅಂಗೈಯನ್ನು ವಾಹನದ ಬಲಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ತೋಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬೇಕು.

ಬಿ) ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೋದಾಗ, ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ವಾಹನದ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು.

ಸಿ) ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಹೋದಾಗ, ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು.

ಡಿ) ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಲು ಚಾಲಕನು ಬಲಗೈಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಂಟಿಕ್ಲಾಕ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು.

ಇ) ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿರುವ ವಾಹನವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದಾಗ ಅವನು  ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ವಾಹನದ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತೋಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕು.

 

12. ದಿಕ್ಕು ಸೂಚಕ :-

ನಿಬಂಧನೆ ೧೨ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸರಳಗೊಳಿಸಬಹುದು.

 

13.ವಾಹನದ ನಿಲುಗಡೆ :-

ಯಾವುದೇ ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಚಾಲಕರು ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಟು ಮಾಡದ ಅಥವಾ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗುರುತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು.

 

14. ದೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣುವಂತಿರಬೇಕು :-

ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯವುದೇ ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲಿರತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದೀಪ, ನೋಂದಣಿ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಗುರುತನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುವಂತೆ ಯವುದೇ ಹೊರೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಮರೆಯದ ದೀಪ ಅಥವಾ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸು ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಅಥವಾ ಗುರುತನ್ನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ  ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

 

15. ಏಕಮುಖ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ :-

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ:- ಏಕ ಮುಖ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಿತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಏಕ ಮುಖ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ರೂಪಿಸದಂತಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

 

16. ನಿಗದಿತ ಪಥಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ( ಪಥ ಸಂಚಾರ ) :-

ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಥಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾಗ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ನಿಗದಿತ ಪಥದಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಂಕೇತ ನೀಡಬೇಕು.

 

17. ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ಪಾದಚಾರಿ ದಾಟುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಯಾವುದೇ ರೇಖೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆತ್ತಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಚಾಲಕರು ಮೋಟಾರು ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸಬಾರದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಟತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.  ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

18. ಟೋವಿಂಗ್ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ, ನೋಂದಾಯಿತ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಥವಾ ಸೈಡ್‌ ಕಾರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನವನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ ಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ದುರಸ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳು ಎಳೆಯುವುದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಳೆಯಬಾರದು.

 

19. ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ವಲಯಗಳ ಬಳಕೆ1. ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾರ್ನ್ ಅನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ವನಿಸಿ.2. ಮೌನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿ.ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರದು.

 

20. ಸಂಚಾರ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಥವಾ ಸೂಚನೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

 

21. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಂದ ದೂರಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನದ ಹಿಂದೆ ಚಲಿಸುವ ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ಇತರ ವಾಹನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಂದೆ ವಾಹನವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಬೇಕು.

 

22. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವುದು :-

ಯವುದೇ ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಚಾಲಕರು, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

 

23. ಏರುವಿಕೆಯ ಹಾಗೂ ಕಡಿದಾದ :-

ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿ ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಾಲಕರು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಡಿಕೊಡಬೇಕು. ವಾಹನಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಕಡಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಾಹನದ ಚಾಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

 

24. ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆಡಚಣೆ :-

ವಾಹನದ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಾಗಲೀ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

 

25.ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು :-

ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಘಂಟೆಗೆ ೨೫ ಕಿ. ಮೀ ವೇಗ ಮೀರದಂತೆ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು.

 

26.ಟ್ರಾ ಕ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸರಕು ವಾಹನಗಳ ಚಾಲನೆ :-

ಟ್ರಾ ಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಾಲಕರು ಟ್ರಾ ಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯ ಬಾರದು. ಸರಕು ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಾಲಕರು ಡ್ರೈವರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಬಾರದು. ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಾರದು.

 

27. ಹೊರೆಗಳು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು :-

ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಆಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಗಡೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಸಿದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವಾಹನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

 

28. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಿಬಂಧಗಳು :-

ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್‌, ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಪೋಟಕಕಾರಿಯದ ಅಥವಾ ದಹನಶೀಲವಾದ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-09-2021 01:32 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080