Feedback / Suggestions

April-2021

ದಿನಾಂಕ:30-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 87/2021 30/04/2021 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ ಎಂ ವಿ ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   38/2021 30/04/2021 KARNATAKA EPIDEMIK DISEASES ACT-2020 (05(01)) KARNATAKA EPIDEMIK DISEASES ACT-
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   39/2021 30/04/2021 KARNATAKA EPIDEMIK DISEASES ACT-2020 (05(01)) KARNATAKA EPIDEMIK DISEASES ACT-
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   40/2021 30/04/2021 KARNATAKA EPIDEMIK DISEASES ACT-2020 (05(01)) KARNATAKA EPIDEMIK DISEASES ACT-
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   41/2021 30/04/2021 KARNATAKA EPIDEMIK DISEASES ACT-2020 (05(01)) KARNATAKA EPIDEMIK DISEASES ACT-
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   42/2021 30/04/2021 KARNATAKA EPIDEMIK DISEASES ACT-2020 (05(01)) KARNATAKA EPIDEMIK DISEASES ACT-
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 90/2021 30/04/2021 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಐಪಿಸಿ MISSING
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 91/2021 30/04/2021 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 161/2021 30/04/2021 379 ಐಪಿಸಿ.  THEFT
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 162/2021 30/04/2021 KARNATAKA EPIDEMIK DISEASES ACT- KARNATAKA EPIDEMIK DISEASES ACT-
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 163/2021 30/04/2021 KARNATAKA EPIDEMIK DISEASES ACT- KARNATAKA EPIDEMIK DISEASES ACT-
12  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್. 93/2021 30/04/2021 279, 337 IPC  NON FATAL
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ 36/2021 30/04/2021 143.147.148.324.307.504.506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ 37/2021 30/04/2021 143.147.148.324. ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 39/2021 30/04/2021 448, 504, 324, 323, 427, 506, ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
16  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 40/2021 30/04/2021 353, 504, 506, 507 ಐಪಿಸಿ ASSULAT ON GOVERNMENT SERVENT
17  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 41/2021 30/04/2021 341, 323, 324, 504, 506, 448 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:29-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಅಕ್ಕೂರು  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2021 29.04.2021 ಕಲಂ-279,304(ಎ)ಐಪಿಸಿ   FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 91/2021 29.04.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 86/2021 29.04.2021 ಕಲಂ 323,354,504,506 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 89/2021 29.04.2021 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 78/2021 29.04.2021 ಕಲಂ 454 457 380  ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 158/2021 29.04.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 159/2021 29.04.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 160/2021 29.04.2021 ಕಲಂ 5 THE KARNATAKA EPIDEMIC DISEASES ACT, 2020 EPIDEMIC ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:28-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 151/2021  28.04.2021 ಕಲಂ   397  ಐಪಿಸಿ      ROBBERY
ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.   29/2021 28.04.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ IT ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 25/2021 28.04.2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT, 2020 VIOLATION CASE
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 85/2021 28.04.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMEN MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 152/2021  28.04.2021 ಕಲಂ  188, 269  ಐಪಿಸಿ      VIOLATION CASE
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 156/2021 28.04.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 157/2021 28.04.2021 ಕಲಂ: 406 465 468 471 34 ಐಪಿಸಿ FORGERY
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 88/2021 28.04.2021 ಕಲಂ. 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 VIOLATION CASE
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 35/2021 28.04.2021 ಕಲಂ 341.323.504.506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2021 28.04.2021 ಕಲಂ- 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
11    ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 09/2021 28.04.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:26-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   35/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) Karnataka Epidemic Diseases Act-2020 - VIOLATION CASE
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   36/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) Karnataka Epidemic Diseases Act-2020 - VIOLATION CASE
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2021 26/04/2021 ಕಲಂ-ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ -174 UDR
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2021 26/04/2021 ಕಲಂ-ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ -174 UDR
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 90/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 87   KP ACT.. K P ACT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 141/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 142/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 143/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 144/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 145/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 146/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 147/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 148/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 149/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 150/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
16  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 151/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 152/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
 18 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 153/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
19  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 154/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
20  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 155/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
21  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2021 26/04/2021 ಕಲಂ: 363, 269, 271 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING AND ABDUCTION
22  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
23  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2021 26/04/2021 ಕಲಂ 174 (ಸಿ) UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:25-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ   33/2021 25.04.2020 ಕಲಂ 5 (1) Karnataka Epidemic Diseases Act-2020 Ked Act-2020
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ   34/2021 25.04.2020 ಕಲಂ 5 (1) Karnataka Epidemic Diseases Act-2020 Ked Act-2020
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 145/2021  25.04.2020 ಕಲಂ  188, 269  ಐಪಿಸಿ      Ked Act-2020
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 146/2021  25.04.2020 ಕಲಂ  188, 269  ಐಪಿಸಿ      Ked Act-2020
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 147/2021  25.04.2020 ಕಲಂ  188, 269  ಐಪಿಸಿ      Ked Act-2020
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 148/2021  25.04.2020 ಕಲಂ  188, 269  ಐಪಿಸಿ      Ked Act-2020
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 149/2021  25.04.2020 ಕಲಂ  188, 269  ಐಪಿಸಿ      Ked Act-2020
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 89/2021 25.04.2020 ಕಲಂ: 15 (ಎ) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್  KE ACT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 140/2021  25.04.2020 ಕಲಂ 5 Karnataka Epidemic Diseases Act-2020 Ked Act-2020
10  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 75/2021 25.04.2020 ಕಲಂ 5(1)Karnataka Epidemic Diseases Act-2020 Ked Act-2020
11  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 76/2021 25.04.2020 ಕಲಂ 5 (1) Karnataka Epidemic Diseases Act-2020 Ked Act-2020
13 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 50/2021 25.04.2020 ಕಲಂ87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
14 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 89/2021 25.04.2020 ಕಲಂ-5(1) Karnataka Epidemic Diseases Act-2020  Ked Act-2020
15 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 90/2021 25.04.2020 ಕಲಂ-5(1) Karnataka Epidemic Diseases Act-2020 Ked Act-2020
16 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 91/2021 25.04.2020 ಕಲಂ-5(1) Karnataka Epidemic Diseases Act-2020 Ked Act-2020
17 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 49/2021 25.04.2020 ಕಲಂ,447, 427 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. CRIMINAL TRESPASS
18 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಠಾಣೆ 55/2021 25.04.2020 ಕಲಂ.87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್. KP ACT
19    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2021 25.04.2020 ಕಲಂ:171(B) 171 (E) IPC r/w 123 1& 2 RP Act RP ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:24-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 138/2021 24/04/2021 PÀ®A: 380, 457 L¦¹ THEFT
 2 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   27/2021 24/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) Karnataka Epidemic Diseases Act VIOLATION CASE
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   28/2021 24/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) Karnataka Epidemic Diseases Act VIOLATION CASE
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   29/2021 24/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) Karnataka Epidemic Diseases Act VIOLATION CASE
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   30/2021 24/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) Karnataka Epidemic Diseases Act VIOLATION CASE
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   31/2021 24/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) Karnataka Epidemic Diseases Act VIOLATION CASE
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   32/2021 24/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) Karnataka Epidemic Diseases Act VIOLATION CASE
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 84/2021 24/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) Karnataka Epidemic Diseases Act VIOLATION CASE
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 143/2021  24/04/2021 ಕಲಂ  188, 269  ಐಪಿಸಿ VIOLATION CASE
10  ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 144/2021  24/04/2021 ಕಲಂ  188, 269  ಐಪಿಸಿ VIOLATION CASE
11  ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2021 24/04/2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ & 420 ಐಪಿಸಿ.   CHEATIN
12  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 16/2021  24/04/2021 ಕಲಂ:  174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
13  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 136/2020 24/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) Karnataka Epidemic Diseases Act VIOLATION CASE
14  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 137/2020 24/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) Karnataka Epidemic Diseases Act VIOLATION CASE
15  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 139/2021 24/04/2021 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3) ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ, 5 THE KARNATAKA EPIDEMIC DISEASESACT, 2020 VIOLATION CASE
16  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 124/2021 24/04/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
17  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2021 24/04/2021 ಕಲಂ  171(B) 171(E) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 123(1) (2) Representation  of people act 1950,1951,1989 Representation  of people act
 18 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 47/2021 24/04/2021 ಕಲಂ,506 504.323.324 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSULT
19  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 48/2021 24/04/2021 ಕಲಂ,447,353 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:23-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 140/2021  23/04/2021 ಕಲಂ  188, 269  ಐಪಿಸಿ VIOLATION CASE
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 141/2021  23/04/2021 ಕಲಂ  188, 269  ಐಪಿಸಿ VIOLATION CASE
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 142/2021  23/04/2021 ಕಲಂ  188, 269  ಐಪಿಸಿ VIOLATION CASE
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT, 2020 VIOLATION CASE
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 81/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 82/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಯಾಡಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್-2020 VIOLATION CASE
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 83/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಯಾಡಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್-2020 VIOLATION CASE
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 99/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 5(1) ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ -2020 VIOLATION CASE
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 100/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 5(1) ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ -2020 VIOLATION CASE
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 101/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 5(1) ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ -2020 VIOLATION CASE
11  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 102/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 5(1) ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ -2020 VIOLATION CASE
12  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 103/2021   23/04/2021 ಕಲಂ 454.380 ಐಪಿಸಿ THEFT
13  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 84/2021 23/04/2021 ಕಲಂ. 5(4) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ. VIOLATION CASE
14  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 85/2021 23/04/2021 ಕಲಂ. 5(4) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ. VIOLATION CASE
15  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 123/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 5(4) ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಟ್. VIOLATION CASE
16  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 134/2021  23/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT, 2020 VIOLATION CASE
17  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 135/2021  23/04/2021 ಕಲಂ 323-447-427-324-504-506-114 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
18  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 74/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT, 2020 VIOLATION CASE
19  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 53/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್     NON FATAL
20  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2021 23/04/2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ  UDR
21  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 13/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
22  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT VIOLATION CASE
23  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 85/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT VIOLATION CASE
 24 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 86/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT VIOLATION CASE
25  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 87/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT VIOLATION CASE
26  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 88/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT VIOLATION CASE
27  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2021 23/04/2021 171(B) 171 (E) IPC r/w 123 1& 2 RP Act VIOLATION CASE
28  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT, 2020 VIOLATION CASE
29  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80/2021 23/04/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:21-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76/2021 21/04/2021  363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ KIDNAP
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77/2021 21/04/2021 5 (1) ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಯಾಡಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್-2020 VIOLATIONS CASE
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2021 21/04/2021 5 (1) ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಯಾಡಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್-2020 VIOLATIONS CASE
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 136/2021 21/04/2021 5(1) ಕರ್ನಾಟಕಎಫೆಡಿಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್-2020 VIOLATIONS CASE
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 137/2021 21/04/2021 5(1) ಕರ್ನಾಟಕಎಫೆಡಿಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್-2020 VIOLATIONS CASE
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 98/2021 21/04/2021 506 306  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 72/2021 21/04/2021 5(1) ಕರ್ನಾಟಕಎಫೆಡಿಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್-2020 VIOLATIONS CASE
 8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 129/2021 21/04/2021 5(1) ಕರ್ನಾಟಕಎಫೆಡಿಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ VIOLATIONS CASE
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 130/2021 21/04/2021 5(1) ಕರ್ನಾಟಕಎಫೆಡಿಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ VIOLATIONS CASE
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 131/2021 21/04/2021 5(1) ಕರ್ನಾಟಕಎಫೆಡಿಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ VIOLATIONS CASE
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR. 08/2021 21/04/2021 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ  UDR
12  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 31/2021 21/04/2021 ಒಚಿಟಿ ಒissiಟಿg MISSING
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 32/2021 21/04/2021 5(1) ಕರ್ನಾಟಕಎಫೆಡಿಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ VIOLATIONS CASE
14  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 84/2021 21/04/2021 5(1) ಕರ್ನಾಟಕಎಫೆಡಿಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ VIOLATIONS CASE

 

 

ದಿನಾಂಕ:20-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 133/2021  20/04/2021 ಕಲಂ  399, 402,   ಐಪಿಸಿ    PREPARATION FOR DACOITY
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 135/2021  20/04/2021 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ H.B.T
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 30/2021 20/04/2021 ಕಲಂ: 379 IPC THEFT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2021 20/04/2021 ಕಲಂ.394 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.  ROBBERY
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 48/2021 20/04/2021 ಕಲಂ 323, 504, 506, 354, 498(ಎ), 149 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 47/2021 20/04/2021 ಕಲಂ-143,504,506,149,ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3(1)(ಆರ್) 3(1) (ಎಸ್) ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಕ್ಟ್  SC/ST ACT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   26/2021 20/04/2021 ಕಲಂ 188, 269 ಐಪಿಸಿ SECURITY CASES
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 134/2021 20/04/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 75/2021 20/04/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಐಪಿಸಿ. MISSING
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 97/2021 20/04/2021 ಕಲಂ 143,147,148,448,323,324,354,504,506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80/2021 20/04/2021 ಕಲಂ. 188, 269, 270 ಐಪಿಸಿ SECURITY CASES
12  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 118/2021 20/04/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು  ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
13  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 122/2021 20/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 123/2021 20/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 124/2021 20/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
16  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 125/2021 20/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 126/2021 20/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
18  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 127/2021 20/04/2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
19  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2021 20/04/2021 ಕಲಂ: 4, 8, 9, 11,  Karanataka Prevention of cow slaunghter & cattle Prevention act 1964  R/w  11(1),(a)  Preventaion  Of cruelty of animals act 1960  R/w  192 (a),  177 IMV act  R/w 47, 56 Transportation of Animal Act COW SLAUNGHTER & CATTLE PREVENTION ACT
20  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 31/2021 20/04/2021 ಕಲಂ:4.5.7 Of The Karnataka Prevention Of Slaughter & Preservation Of Cattle ordinance 2020 COW SLAUNGHTER & CATTLE PREVENTION ACT
21  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 52/2021 20/04/2021 ಕಲಂ.323, 324, 355, 504, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.  ASSAULT
22  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 46/2021 20/04/2021 ಕಲಂ-504,323,324,34 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
23  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 48/2021 20/04/2021 ಕಲಂ448, 354, 323, 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
24  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 36/2021 20/04/2021 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  SAND THEFT
25  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 77/2021 20/04/2021 ಕಲಂ 323 324 504 506 ರೆ/ವು 144 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:19-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 96/2021 19.04.2021 ಕಲಂ 143,147,148,448,323,324,506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಕ್ಲಾಸ್ [i] [r][s] [w] Sc/St Act  2015 SC/ST ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 72/2021 19.04.2021 ಕಲಂ 427.353 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪಟ್ರಿ ಆಕ್ಟ್ 2 ಮತ್ತು 3 ASSAULT TO PUBLIC SERVENT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 73/2021 19.04.2021 ಕಲಂ 427.353 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪಟ್ರಿ ಆಕ್ಟ್ 2 ಮತ್ತು 3 ASSAULT TO PUBLIC SERVENT
 4 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 47/2021 19.04.2021 ಕಲಂ 143, 147, 341, 323, 353, 504 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT TO PUBLIC SERVENT
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 46/2021 19.04.2021 ಕಲಂ 341, 353, 504 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ & 5 ಎಸ್ಮಾ ಆಕ್ಟ್ ASSAULT TO PUBLIC SERVENT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 94/2021 19.04.2021 ಕಲಂ 427 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಂ  2 Karnataka Prevention of Distruction and Loss of Property Act 1981 PUBLIC PROPERTY ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2021 19.04.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 74/2021 19.04.2021 ಕಲಂ 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ KIDNAPPING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 132/2021 19.04.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 121/2021 19.04.2021 ಕಲಂ: 341 143 186 506 149 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 05 ಎಸ್ಮಾ ಅಕ್ಟ್ ESMA ACT
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 120/2021 19.04.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
12  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 116/2021 19.04.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 50/2021 19.04.2021 ಕಲಂ.ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
14 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 83/2021 19.04.2021 ಕಲಂ-324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76/2021 19.04.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:14-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 46/2021 14/04/2021 ಕಲಂ 143, 295, 323, 355, 504 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3ಕ್ಲಾಸ್(1) (ಎಸ್) ಮತ್ತು (ಟಿ) ಎಸ್.ಸಿ. ಎಸ್.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ 2015 SC/ST ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 123/2021 14/04/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 124/2021 14/04/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 124/2021 14/04/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ  NON FATAL
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 74/2021 14/04/2021 ಕಲಂ. 143, 147, 148, 323, 324, 354(ಬಿ), 504, 506 ಜೊತೆ 149 MOLESTATION
6 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 75/2021 14/04/2021 ಕಲಂ. 143, 147, 148, 323, 324, 354(ಬಿ), 504, 506 ಜೊತೆ 149 MOLESTATION
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 115/2021 14/04/2021 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 110/2021 14/04/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 48/2021 14/04/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
10  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 49/2021 14/04/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2021 14/04/2021 ಕಲಂ: 341, 353, 504, 506 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
12  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 43/2021 14/04/2021 ಕಲಂ-87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್  GAMBLING
13  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 44/2021 14/04/2021 ಕಲಂ-87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್  GAMBLING
14  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 02/2021 14/04/2021 ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:13-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 121/2021 13.04.2021 ಕಲಂ 324, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 122/2021 13.04.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 114/2021 13.04.2021 ಕಲಂ 21 ಎಂಎಂಆರ್‍ಡಿ ಆಕ್ಟ್. 31(ಆರ್) ಕೆಎಂಎಂಸಿಆರ್ ಆಕ್ಟ್, ಜೊತೆಗೆ 379 ಐಪಿಸಿ. MMRD ACT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 109/2021 13.04.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
5.        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2021 13.04.2021 ಕಲಂ: 427 ಐಪಿಸಿ MISCHIEF CAUSING DAMAGE
6.        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2021 13.04.2021 ಕಲಂ: 427 ಐಪಿಸಿ MISCHIEF CAUSING DAMAGE

 

 

ದಿನಾಂಕ:12-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 82/2021 12/04/2021 143-323-332-353-504  ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2021 12/04/2021 66(ಸಿ),66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2021 12/04/2021 66(ಸಿ),66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2021, 12/04/2021 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  25/2021 12/04/2021 43,147,323,324,384,385,427,504,506,ರೆ/ವಿ 149  ಐಪಿ ASSAULT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 108/2021 12/04/2021 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 107/2021 12/04/2021 87  KP ACT   KP ACT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 67/2021 12/04/2021 15(ಎ) 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 12/2021 12/04/2021  174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
10  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 13/2021 12/04/2021 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
11.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 43/2021 12/04/2021 87  KP ACT   KP ACT
12.    ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 34/2021 12/04/2021 143,323,324,504,506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
13.    ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 42/2021 12/04/2021 87  KP ACT   KP ACT
14.    ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ 42/2021 12/04/2021 341, 323, 504 ಐಪಿಸಿ ASSULT
15.    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76/2021 12/04/2021 323,324,429,447,448,504,506,379 IPC ASSULT
16.    ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2021 12/04/2021 323, 324 ,504.506. 34 IPC ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:11-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   24/2021 11/04/2021 ಕಲಂ 143,147,353,427,504,506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ RIOTING
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   23/2021 11/04/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 120/2021 11/04/2021 ಕಲಂ 337 ಐಪಿಸಿ HURT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2021 11/04/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 69/2021 11/04/2021 ಕಲಂ 306 ಐಪಿಸಿ. SUICIDE
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2021 11/04/2021 ಕಲಂ. 87. ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 105/2021 11/04/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ.  KIDNAP
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 105/2021 11/04/2021 ಕಲಂ 279, ಐಪಿಸಿ.  NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 113/2021 11/04/2021 ಕಲಂ 143-448-354(ಬಿ)-504-506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
10  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 07/2021 11/04/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್..ಪಿ.ಸಿ. UDR
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2021 11/04/2021 ಕಲಂ: 160 ಐಪಿಸಿ  AFFRAY
12  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 41/2021 11/04/2021 ಕಲಂ-504,506,114,34 ಐ ಪಿ ಸಿ . ASSAULT
13  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 69/2020 11/04/2021 ಕಲಂ 324.354.504.506.34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:10-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 42/2021 10.04.2021 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 82/2021 10.04.2021 ಕಲಂ 279 337,304[ಎ] ಐಪಿಸಿ FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ, 119/2021 10.04.2021 ಕಲಂ 397 ಐಪಿಸಿ DACOITY
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 23/2021 10.04.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ),66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್  & 420 ಐಪಿಸಿ  CHEATING
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2021 10.04.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ),66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್  & 420 ಐಪಿಸಿ  CHEATING
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 25/2021 10.04.2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ. CHEATING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ, 116/2021 10.04.2021 ಕಲಂ 279  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
8 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ, 117/2021 10.04.2021 ಕಲಂ 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ, 118/2021 10.04.2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 88/2021 10.04.2021 ಕಲಂ 323,324, 325,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 89/2021 10.04.2021 ಕಲಂ 323, 325,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12  ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 81/2021 10.04.2021 ಕಲಂ 447-427-504-506-34  ಐಪಿಸಿ. CRIMINAL TRESPASS
13  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 64/2021 10.04.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
14  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 65/2021 10.04.2021 ಕಲಂ  379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  THEFT
15  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 66/2021 10.04.2021 ಕಲಂ 120(ಬಿ),403,405,408,420,425,474,34 ಐಪಿಸಿ. CHEATING
16  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 67/2021 10.04.2021 ಕಲಂ  32,34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್.  KE ACT
17  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 68/2021 10.04.2021 ಕಲಂ  32.34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್  KE ACT
18  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 71/2021 10.04.2021 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ KE ACT
19  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 72/2021 10.04.2021 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ KE ACT
20  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  112/2021 10.04.2021 ಕಲಂ 143, 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
21 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2021 10.04.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
22 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 68/2021 10.04.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMEN MISSING
23 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2021 10.04.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ   UDR
24 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 75/2021 10.04.2021 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMEN MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:09-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 86/2021 09/04/2021 498[ಎ], 307,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ DP ACT
2 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 66/0021 09/04/2021 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
3 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 47/2021 09/04/2021 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 46/2021 09/04/2021 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 87/2021 09/04/2021 ,143,147,148,341,427,447,504,506, ಜೊತೆ 149 ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO 24/2021 09/04/2021 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO 25/2021 09/04/2021 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 61/2021 09/04/2021 . 96 (ಬಿ) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್  96 (©) PÉ.¦ DPïÖ 
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 62/2021 09/04/2021 96 (ಬಿ) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್  96 (©) PÉ.¦ DPïÖ 
10  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 63/2021 09/04/2021 63 ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್. PÁ¦ gÉÊmï DPïÖ.
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 106/2021 09/04/2021 323, 420, 465, 468, 471, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 CHEATING
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 107/2021 09/04/2021 323, 420, 465, 468, 471, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 CHEATING
13  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 108/2021 09/04/2021 323, 420, 465, 468, 471, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 CHEATING
14  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 109/2021 09/04/2021 323, 420, 465, 468, 471, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 CHEATING
15  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 110/2021 09/04/2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
16  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 111/2021 09/04/2021 87  KP ACT KP ACT
17  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ UDR NO 03/2021 09/04/2021 174[c] ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
18  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 67/0021 09/04/2021 323 324. 504 506 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
18  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2021 09/04/2021 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
19  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. UDR NO 13/2021 09/04/2021 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:08-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 80/2021 08/04/2021 ಕಲಂ 87  KP ACT KP Act
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 105/2021   08/04/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 104/2021 08/04/2021 ಕಲಂ 353, 504, 323, 324, 506, 427 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2021  08/04/2021 ಕಲಂ 63 ಆಪ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್  COPY WRIGHT ACT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 41/2021 08/04/2021 ಕಲಂ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 39/2021 08/04/2021 ಕಲಂ324, 341, ಜೊತೆಗೆ34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2021 08/04/2021 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 74/2021 08/04/2021 SEC-4, 8, 9, 11 KARNTAKA PREVENTION OF COW SLANGHTER & CATTLE PREVENTION ACT-1964 COW SLANGHTER & CATTLE PREVENTION ACT
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 64/2021 08/04/2021 ಕಲಂ324, 506  ಐಪಿಸಿ CRIMINAL INTIMIDATION

 

 

ದಿನಾಂಕ:07-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 41/2021 07.04.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 506, ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 40/2021 07.04.2021 ಕಲಂ 392 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.   ROBBERY
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 42/2021 07.04.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 22/2021 07.04.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. IT ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 58/2021 07.04.2021 ಕಲಂ 324,327 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 60/2021 07.04.2021 ಕಲ279,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 57/2021 07.04.2021 ಕಲಂ  ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 59/2021 07.04.2021 ಕಲಂ  279.337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 85/2021 07.04.2021 ಕಲಂ 366(ಎ) ಐಪಿಸಿ PROCURATION OF MINOR GIRL
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 23/2021 07.04.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
11 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 103/2021 07.04.2021 ಕಲಂ 435, 34 ಐಪಿಸಿ MISCHIEF BY FIRE
12  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 64/2021 07.04.2021 ಕಲಂ: 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 66/2021 07.04.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
14  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 65/2021 07.04.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ WOMEN MISSING
15  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 15/2021    ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
16  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 70/2021 07.04.2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
17 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ. 28/2021  07.04.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
18 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 41/2021 07.04.2021 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
19 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 31/2021 07.04.2021 ಕಲಂ 341, 504,324,323,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
20 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 62/2021 07.04.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
21 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  104/2021 07.04.2021 ಕಲಂ 143, 323, 341, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:06-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 44/2021 06/04/2021 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 45/2021 06/04/2021  279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 113/2021 06/04/2021  ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO22/2021 06/04/2021 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2021 06/04/2021 279 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಅಕ್ಟ್ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 103/2021 06/04/2021 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 63/2021 06/04/2021 279, 338 ಐಪಿಸಿ NONFATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 39/2021 06/04/2021 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2021 06/04/2021 ಕಲಂ-188.269 ಜೋತೆ 34 ಐಪಿಸಿ VIOLATION CAS

 

 

ದಿನಾಂಕ:05-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 56/2021 05.04.2021 ಕಲಂ 279.337.304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ FATAL
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 72/2021 05.04.2021 ಕಲಂ-498(A), 504, 114,34 IPC 3 & 4 DP Act DOWRY CASE
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 77/2021 05.04.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 78/2021 05.04.2021 ಕಲಂ: 341, 323, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 79/2021 05.04.2021 ಕಲಂ: 341, 323, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR13/2021 05.04.2021 ಕಲಂ-ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ -174 UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 82/2021 05.04.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 102/2021 05.04.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. UDR14/2021  05.04.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 102/2021 05.04.2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಅಕ್ಟ್ GAMBLING
 11 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 97/2021 05.04.2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 CHEATING
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 98/2021 05.04.2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 CHEATING
13  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 99/2021 05.04.2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 CHEATING
14  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 100/2021 05.04.2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 CHEATING
15  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 101/2021 05.04.2021 ಕಲಂ 323,420,465,468,471,504,506 ರೆ/ವಿ 34 CHEATING
16  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2021 05.04.2021 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
 17 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 38/2021 05.04.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.   NON FATAL
18  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 46/2021 05.04.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
 19 ಅಕ್ಕೂರು  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2021 05.04.2021 ಕಲಂ 188,269 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.    
20  ಅಕ್ಕೂರು  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2021 05.04.2021 ಕಲಂ 188,269 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.    

 

 

ದಿನಾಂಕ:04-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 43/2021 04.04.2021 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2021 04.04.2021 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ  NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 112/2021 04.04.2021 ಕಲಂ 323,324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 101/2021 04.04.2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 100/2021 04.04.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 69/2021 04.04.2021 ಕಲಂ. 323, 324, 504 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 71/2021 04.04.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 12/2021 04.04.2021 ಕಲಂ-174 ಅಖPಅ UDR
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2021 04.04.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್  KP ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:03-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 111/2021 3/4/2021 304[ಎ] ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 98/2021 3/4/2021 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ.             FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 76/2021 3/4/2021 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 110/2021 3/4/2021 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO12/2021 3/4/2021  174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ UDR NO21/2021 3/4/2021 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 40/2021 3/4/2021 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 97/2021 3/4/2021 323, 324, 448, 504, 149 ಐಪಿಸಿ ASSULT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 99/2021 3/4/2021 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
10  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 62/2021 3/4/2021 270 ಐಪಿಸಿ MALIGNANT ACT
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO 14/2021 3/4/2021 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ 44/2021 3/4/2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ 45/2021 3/4/2021 279, 337  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ 35/2021 3/4/2021 279, 337  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ 36/2021 3/4/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. NON FATAL
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. . 27/2021  3/4/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
17     ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 31/2021 3/4/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್  KP ACT
18 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 61/2021 3/4/2021 4,8,9,11 KARNATAKA PREVENTION OF COW SLANGHTER & CATTLE PREVENTION ACT-1964 R/w 11(1)(A) PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT, 1960 COW SLANGHTER & CATTLE PREVENTION ACT
19 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 71/2021 03/04/2021 323.324.504.506 R/W 149 IPC ASSULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:02-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 33/2021 02.04.2021 ಕಲಂ 363,366(ಎ),376 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4&6 ಪೋಕ್ಷೋ ಆಕ್ಟ್ POCSO ACT
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 36/2021 02.04.2021 ಕಲಂ279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 25/2021 02.04.2021 ಕಲಂ: 392  ಐಪಿಸಿ ROBBERY
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 60/2021 02.04.2021 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 40/2021 02.04.2021 ಕಲಂ 498(ಎ),324, 506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 42/2021 02.04.2021 ಕಲಂ  279  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 55/2021  02.04.2021 ಕಲಂ 406,408,420,34 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2021 02.04.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, 109/2021 02.04.2021 ಕಲಂ 504, 324 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 90/2021 02.04.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MAN MISSING
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 91/2021 02.04.2021 ಕಲಂ 418, 419, 420, 463, 464, 468 ಐಪಿಸಿ CHEATING
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 92/2021 02.04.2021 ಕಲಂ 323, 420, 465, 468, 471, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. CHEATING
13  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 93/2021 02.04.2021 ಕಲಂ 323, 420, 465, 468, 471, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. CHEATING
14  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 94/2021 02.04.2021 ಕಲಂ 323, 420, 465, 468, 471, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. CHEATING
15  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2021 02.04.2021 ಕಲಂ 323, 420, 465, 468, 471, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. CHEATING
16  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 96/2021 02.04.2021 ಕಲಂ 323, 420, 465, 468, 471, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. CHEATING
17  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 96/2021 02.04.2021 ಕಲಂ 323,234,504,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
18  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 68/2021 02.04.2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
19 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 34/2021 02.04.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
20 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 69/2021 02.04.2021 ಕಲಂ-448, 323, 324, 354 IPಅ  ASSAULT
21 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 06/2021 02.04.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
22   ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 43/2021 02.04.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:01-04-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 59/2021 01.04.2021 ಕಲಂ 279 337 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 75/2021 01.04.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2021 01.04.2021 ಕಲಂ 67 ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್    IT ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 108/2021 01.04.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2021  01.04.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ BOY MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 79/2021 01.04.2021 ಕಲಂ 435 ಐಪಿಸಿ    MISCHIEF BY FIRE
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80/2021 01.04.2021 ಕಲಂ 504 ಐಪಿಸಿ    ABUSE
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 67/2021 01.04.2021 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 61/2021 01.04.2021 ಕಲಂ: 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 88/2021 01.04.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ BOY MISSING
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 89/2021 01.04.2021 ಕಲಂ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ GIRL MISSING

Last Updated: 04-05-2021 03:39 PM Updated By: Admin


Disclaimer :

Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations.The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Website Policies

 • Copyright Policy
 • Hyperlinking Policy
 • Security Policy
 • Terms & Conditions
 • Privacy Policy
 • Help
 • Screen Reader Access
 • Guidelines

Visitors

 • Last Updated​ :
 • Visitors Counter :
 • Version :
CONTENT OWNED AND MAINTAINED BY : RAMANAGARA DISTRICT POLICE
Designed, Developed and Hosted by: Center for e-Governance - Web Portal, Government of Karnataka © 2021, All Rights Reserved.

Best viewed in Chrome v-87.0.4280.141, Microsoft Edge v-87.0.664.75, Firefox -v-83.0 Browsers. Resolution : 1280x800 to 1920x1080