Feedback / Suggestions

January-2022

ದಿನಾಂಕ:31-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2021 31.01.2022 ಕಲಂ498(ಎ),323,504 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3, 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2022 31.01.2022 ಕಲಂ: 302,201 ಐಪಿಸಿ MURDER
ಮಹಿಳಾ  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 15/2021 31.01.2022 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
ರಾಮನಗರ  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 33/2022 31.01.2022 ಕಲಂ 379.ಐಪಿಸಿ  THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 34/2022 31.01.2022 ಕಲಂ 279-337-427 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ  ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 12/2022 31.01.2022 ಕಲಂ -279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 09/2022 31.01.2022 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MAN MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ. 34/2020 31.01.2022 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ. 35/2020 31.01.2022 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ. 36/2020 31.01.2022 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
11  ಬಿಡದಿ  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ, 36/2022 31.01.2022 ಕಲಂ 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATL
12  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 31/2022 31.01.2022 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13.    ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2022 31.01.2022 ಕಲಂ 15 ಎ 32 (3) ಕೆ ಎ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
14.    ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2022 31.01.2022 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
15.    ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 36/2022 31.01.2022 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ MAN MISSING
16.    ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 13/2022 31.01.2022 ಕಲಂ: 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KEACT
17.    ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2022  31.01.2022 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.   WOMEN MISSING
18.    ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2022 31.01.2022 ಕಲಂ- 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ KE ACT
19.    ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 23/2022 31.01.2022 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ (ಗಂಡಸು) ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MAN MISSING
20.    ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 04/2022  31.01.2022 ಕಲಂ- 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
21.    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2022 31.01.2022  ಕಲಂ:15(A) 32(3)  KE ACT KE ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:30-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2022 30.01.22 ಕಲಂ -THE KARNATAKA PREVENTION OF SLAUGHTER AND PRESERVATION OF CATTLE ACT-2020(U/s-4,5,12); PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT, 1960 (U/s-11(1) (A)); Transportation of Animal Act 1978(U/s-97); INDIAN MOTOR VEHICLES ACT, 1988 (U/s-192(A),177) ILLIGAL CATTLE TRANAPORT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2022 30.01.22 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ 3, 4 ಡಿ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್. DP Act
ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2022 30.01.22 ಕಲಂ-279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್     Fatal
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2022 30.01.22 ಕಲಂ 379  ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2022 30.01.22 ಕಲಂ 379  ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2022  30.01.22 ಕಲಂ 279,337, ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಮ್ ವಿ ಆಕ್ಟ್ Non Fatal
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2022  30.01.22 ಕಲಂ 32,34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್. KE ACT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2022 30.01.22 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ Man missing
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2022 30.01.22 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2022 30.01.22 ಕಲಂ 415, 420, 447, 465, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  34/2022 30.01.22 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್ KE Act
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  35/2022 30.01.22 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್ KE Act
13  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2022 30.01.22 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್. KE Act
14  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2022 30.01.22 ಕಲಂ 174  ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2022 30.01.22 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
16 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2022 30.01.22 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
17 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 07/2022 30.01.22 ಕಲಂ 143, 323, 504, 354, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
18 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 08/2022 30.01.22 ಕಲಂ 323, 504, 354, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
19 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 19/2022 30.01.22 ಕಲಂ 341, 323, 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
20 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 20/2022 30.01.22 ಕಲಂ 341, 323, 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
21 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ  21/2022 30.01.22 ಕಲಂ 341, 504, 506, 323, 354, 324, 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:29-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 32/2021, 29.11.2022 ಕಲಂ 03 ಕ್ಲಾಸ್ (1) ಆರ್/ಎಸ್. ಎಸ್‍ಸಿ/ಎಸ್‍ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಂ 504-506 ಐಪಿಸಿ SC/ST  ACT
2 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 19/2022 29.11.2022 ಕಲಂ-304(ಎ) ಐಪಿಸಿಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 14 ಆಫ್‍ದಿ  ಚೈಲ್ಡ್  ಲೇಬರ್ (ಪ್ರೋಹಿಬಿಷನ್‍ಅಂಡ್‍ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ ) ಆಕ್ಟ್ 1986. CAUSING DEATH BY NEGLIGENCE.
3 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2022 29.11.2022 ಕಲಂ 67 ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ IT ACT
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 31/2022 29.11.2022 ಕಲಂ 234,504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2022 29.11.2022 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
6 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2022 29.11.2022 ಕಲಂ.399.402 ಐಪಿಸಿ ATTEMPTING TO COMMIT ROBBERY
7 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 30/2022 29.11.2022 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾನೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
8 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2022 29.11.2022 ಕಲಂ 32 34 ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
9 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 31/2022 29.11.2022 ಕಲಂ 32 34 ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
10 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 23/2022 29.11.2022 ಕಲಂ: 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2022 29.11.2022 ಕಲಂ: 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
12 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 41/2022 29.11.2022 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
13 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 42/2022 29.11.2022 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
14 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 06/2022 29.11.2022 ಕಲಂ 454, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
15 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 18/2022 29.11.2022 ಕಲಂ 447, 504, 506 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:28-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
01 IJOOR PS 08/2022 28.01.2022 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT(BIKE)
02 RMN RURAL PS 31/2022 28.01.2022 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
03 BIDADI PS 29/2022 28.01.2022 ಕಲಂ 363  ಐ.ಪಿ.ಸಿ KIDNAP
04 HAROHALLI PS 30/2022 28.01.2022 ಕಲಂ 143,147,324,149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
05 KAGGALIPURA PS 27/2022 28.01.2022 ಕಲಂ 363, 323, 324, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ KIDNAP & ASSAULT
06 TAVAREKERE PS 27/2022 28.01.2022 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ  MISSING
07 TAVAREKERE PS 28/2022 28.01.2022 ಕ¬ಲಂ 15(ಎ), 32(3)  ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್ K E ACT
08 TAVAREKERE PS 29/2022 28.01.2022 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3)  ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್ K E ACT
09 TAVAREKERE PS 30/2022 28.01.2022 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3)  ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್ K E ACT
10 TAVAREKERE PS 31/2022 28.01.2022 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3)  ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್ K E ACT
11 TAVAREKERE PS 32/2022 28.01.2022 ಕಲಂ 323,324,504,506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12 KUDUR PS 38/2022 28.01.2022 ಕಲಂ 15(ಎ) 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K E ACT
13 KUDUR PS 39/2022  28.01.2022 ಕಲಂ 15(ಎ) 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K E ACT
14 CPT RURAL PS 16/2022 28.01.2022 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
15 KKPURA RURAL PS 15/2022 28.01.2022 ಕಲಂ-279 IPC    ACCIDENT
16 KKPURA RURAL PS 16/2022 28.01.2022 ಕಲಂ-32, 34 ಕೆ. ಇ . ಆಕ್ಟ್     K E ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:27-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 09/2022 27.01.2022 ಕಲಂ 196,198,420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೋತೆಗೆ ಕಲಂ 3(1)(Q) SC&ST(prevention of Atrocities)Amendment Ordinance 2014  ಮತ್ತು ಕಲಂ 5(A),5(B) Karnataka SC &ST And Other B,C (Reservation Of Appointment Act) 1990 SC/ST ACT
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 17/2022 27.01.2022 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 30/2022   27.01.2022 ಕಲಂ: 143.323.324.354.355.504.506.149.ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 25/2022 27.01.2022 ಕಲಂ 454, 380, 511  ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2022 27.01.2022 ಕಲಂ-15(J),32(3)ಐಪಿಸಿ KE ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2022 27.01.2022 ಕಲಂ-15(J),32(3)ಐಪಿಸಿ KE ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2022 27.01.2022 ಕಲಂ-15(J),32(3)ಐಪಿಸಿ KE ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 29/2022 27.01.2022 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 23/2022 27.01.2022 ಕಲಂ 3, 7 Essential Commodities Act 1955 ರೆ/ವಿ 285 ಐಪಿಸಿ Essential Commodities Act
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 24/2022 27.01.2022 ಕಲಂ 3, 7 Essential Commodities Act 1955 ರೆ/ವಿ 285ಐಪಿಸಿ.  Essential Commodities Act
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 25/2022 27.01.2022 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3)  ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 26/2022 27.01.2022 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3)  ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
13  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 21/2022 27.01.2022 ಕಲಂ: 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
14  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 22/2022 27.01.2022 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಐಪಿಸಿ MISSING
15  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2022  27.01.2022 ಕಲಂ 15 ಎ, 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್. KE ACT
16  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022 27.01.2022 ಕಲಂ 174(ಸಿ) ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ  UDR
17  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2022 27.01.2022 ಕಲಂ. 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
18  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 03/2022 27.01.2022 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
19  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2022  27.01.2022 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.   MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:26-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
01 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2022 26/01/2022 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ. FATAL
02 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2022 26/01/2022 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ ABDUCTION
03 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 28/2022 26/01/2022 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
04 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 06/2022 26/01/2022 ಕಲಂ- 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
05 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2022  26/01/2022 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
06 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2022 26/01/2022 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
07 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 36/2022 26/01/2022 ಕಲಂ 15(ಎ) 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K E ACT
08 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2022 26/01/2022 ಕಲಂ: 323, 448, 354(ಬಿ), 504, 506 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
09 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2022 26/01/2022 ಕಲಂ: 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2022 26/01/2022 ಕಲಂ. 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:25-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
01 IJOOR PS 07/2022 25.01.2022 ಕಲಂ 304(ಬಿ) ಐಪಿಸಿ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
02 BIDADI PS 23/2022 25.01.2022 ಕಲಂ 279, 304 (A)ಐಪಿಸಿ FATAL ACCIDENT
01 RMN TRAFFIC PS 11/2022 25.01.2022 ಕಲಂ -279, 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್  ACCIDENT
02 BIDADI PS 22/2022 25.01.2022 ಕಲಂ-354,323,506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
03 KAGGALIPURA PS 25/2022 25.01.2022 ಕಲಂ 324, 504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
04 KAGGALIPURA PS 08/2022 25.01.2022 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
05 MAGADI PS 19/2022 25.01.2022 ಕಲಂ: 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
06 TAVAREKERE KERE PS 22/2022 25.01.2022 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
07 AKKUR PS 17/2022 25.01.2022 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT(SAND)
08 AKKUR PS 18/2022 25.01.2022 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
09 MK DODDI PS 08/2022 25.01.2022 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
10 KK PURA RURAL PS 13/2022 25.01.2022 ಕಲಂ-279, 337 IPC   ACCIDENT

 

 

ದಿನಾಂಕ:24-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2022 24.01.2022  ಕಲಂ. 302, 307 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 3 ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 5(ಎ) ಎಸ್.ಸಿ. ಎಸ್.ಸಿ. ಆಕ್ಟ್ MURDER
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2022   24.01.2022  ಕಲಂ -279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 28/2022 24.01.2022  ಕಲಂ 323-354-504-506-34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 21/2022 24.01.2022  ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 27/2022  24.01.2022  ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 05/2022 24.01.2022  ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2022 24.01.2022  ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2022 24.01.2022  ಕಲಂ 323, 307, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 23/2022 24.01.2022  ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ROIT
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2022 24.01.2022  ಕಲಂ 143, 448, 323, 324, 504, 363  ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ROIT
11  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 11/2021 24.01.2022  ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 20/2022 24.01.2022  ಕಲಂ 323, 324, 341, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 21/2022 24.01.2022  ಕಲಂ 143, 448, 323, 324, 325, 504, 506, 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 04/2022 24.01.2022  ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
15 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 18/2022 24.01.2022  ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಐಪಿಸಿ MISSING
16  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 12/2022 24.01.2022  ಕಲಂ-379 IPC   THEFT
17  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2022 24.01.2022  ಕಲಂ- 120(ಬಿ), 418, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ CRIMINAL CONSPIRACY
18  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 15/2022 24.01.2022  ಕಲಂ.279.337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. NON FATAL
19  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 16/2022 24.01.2022  ಕಲಂ 447, 504, 323, 354 506 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
20  ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 27/2022 24.01.2022  ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್-2021 KP ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:23-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 05/2022 23/01/2022 ಕಲಂ 143, 323, 448, 504, 506, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ SC/ST ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 02/2022 23/01/2022 ಜೊತೆಗೆ 3(1) ಆರ್ & ಎಸ್ ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಆಕ್ಟ್ UDR
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 26/2022 23/01/2022 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ KP ACT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 08/2022 23/01/2022 ಕಲಂ   87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್-2021 NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2022 23/01/2022 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 26/2022 23/01/2022 ಕಲಂ, 279.337  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 04/2022 23/01/2022 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ UDR
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 12/2022 23/01/2022 ಕಲಂ 174  ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ASSAULT
9.        ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 10/2021 23/01/2022 ಕಲಂ 504, 307 ಜೊತೆಗೆ 34ಐಪಿಸಿ THEFT
10.    ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 18/2022 23/01/2022 ಕಲಂ379, ಐಪಿಸಿ MISSING
11.    ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 03/2022 23/01/2022 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ    
12.    ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2022 23/01/2022 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ K E ACT
13.    ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 04/2022 23/01/2022 ಕಲಂ 15(ಎ) 32(3) ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್ ASSAULT
14.    ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 07/2022 23/01/2022 ಕಲಂ 143, 341, 504, 354, 323, 504, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
15.    ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2022 23/01/2022 ಕಲಂ 279 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
16.    ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 11/2022 23/01/2022 ಕಲಂ- 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
17.    ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 12/2022 23/01/2022 ಕಲಂ.457,380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
18.    ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 13/2022 23/01/2022 ಕಲಂ.323,354,448,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
19.    ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 14/2022 23/01/2022 ಕಲಂ.279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:22-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
01 WOMEN PS 11/2022 22.01.2022 ಕಲಂ 376, 341, 354(ಸಿ), 323, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  RAPE
01 WOMEN PS 12/2022 22.01.2022 ಕಲಂ 498(ಎ), 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ DOWRY ASSAULT
02 WOMEN PS 13/2022 22.01.2022 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
03 IJOOR PS 06/2022 22.01.2022 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
04 HAROHALLI PS 24/2022 22.01.2022 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ H.B.T
05 HAROHALLI PS 25/2022 22.01.2022 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
06 KUDUR PS 30/2022 22.01.2022 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
07 KUDUR PS 31/2022  22.01.2022 ಕಲಂ 324,504, ಐಪಿಸಿ ASSAULT
08 KUDUR PS 32/2022  22.01.2022 ಕಲಂ 324,504,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
09 CPT  TOWN  PS 05/2022 22.01.2022 ಕಲಂ: 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
10 CPT TRAFFIC PS 05/2022 22.01.2022 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್  ACCIDENT
11 AKKUR PS 16/2022 22.01.2022 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
12 MK DODDI PS 06/2022 22.01.2022 ಕಲಂ 504.506.324 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
13 SATNUR PS 10/2022 22.01.2022 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:21-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2022 21/01/2022 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2022 21/01/2022 ಕಲಂ 279. 304 ಎ ಐಪಿಸಿ FATAL
 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 24/2021 21/01/2022 ಕಲಂ 87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್       KP ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 23/2022 21/01/2022 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, MISSING
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 01/2022 21/01/2022 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 19/2022 21/01/2022 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 21/2022 21/01/2022 ಕಲಂ 323,341,354,504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 22/2022 21/01/2022 ಕಲಂ 323,341,504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 23/2022 21/01/2022  ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
10  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 08/2022 21/01/2022 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
11  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 09/2022 21/01/2022 ಕಲಂ-143-147-148-323-324-504-506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
12  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2022 21/01/2022 323, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2022 21/01/2022 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K E ACT
14  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2022 21/01/2022 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPING
15  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2022 21/01/2022 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
16  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2022 21/01/2022  ಕಲಂ. 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಆಕ್ಟ್      NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:20-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2022 20/01/2022 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2022 20/01/2022 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2022 20/01/2022 ಕಲಂ 143,447,504,506,323,342,379,420 ಖ/ತಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 22/2022 20/01/2022 ಕಲಂ 15 (ಎ) 32 (3) ಕೆ. ಇ ಅಕ್ಟ್ K E ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 21/2022 20/01/2022 ಕಲಂ4-5-12 THE KARNATAKA PREVENTION OF SLAUGHTER AND PRESERVATION OF CATTLE ACT-2020  eÉÆvÉUÉ PÀ®A192(A)-177 INDIAN MOTOR VEHICLES ACT 1988 THE KARNATAKA PREVENTION OF SLAUGHTER AND PRESERVATION OF CATTLE ACT-2020
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2022 20/01/2022 ಕಲಂ 504.506.306 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 25/2022 20/01/2022 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 06/2022 20/01/2022 ಕಲಂ: 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 07/2022 20/01/2022 ಕಲಂ-323-324-504-506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
10  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 14/2022 20/01/2022 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 15/2022 20/01/2022 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
12  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 11/2022 20/01/2022 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.  MISSING
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ. 05/2022 20/01/2022 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
14  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 08/2022 20/01/2022 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವು 187 ಐಎಂವಿ ಅಕ್ಟ್ NON FATAL
15  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 09/2022 20/01/2022 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING

 

 

ದಿನಾಂಕ:19-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2022 19.01.2022 ಕಲಂ. 392 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ROBBERY
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 07/2022 19.01.2022 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 19/2022 19.01.2022 ಕಲಂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 19/2022 19.01.2022 ಕಲಂ 420  ಐ.ಪಿ.ಸಿ CHEATING
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2022 19.01.2022 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2022 19.01.2022 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2022 19.01.2022 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 02/2022 19.01.2022 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿಸಿ UDR
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 05/2022 19.01.2022 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/20222 19.01.2022 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 04/2022 19.01.2022 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
12  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 02/2022 19.01.2022 ಕಲಂ174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
13  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 03/2021 19.01.2022 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
14  ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2022  19.01.2022 ಕಲಂ- 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
15  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2022 19.01.2022 ಕಲಂ. 323, 341, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
16  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2022 19.01.2022 ಕಲಂ. 399, 402, 353, 332, ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 25 ಆರ್ಮಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಐ.ಪಿ.ಸಿ. criminal force to deter public servant

 

 

ದಿನಾಂಕ:18-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 KUDUR PS 24/2022 18.01.2022 ಕಲಂ 394 ಐಪಿಸಿ. ROBBERY
IJOOR PS 03/2022 18.01.2022 ಕಲಂ 419, 420, 466, 468, 199 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ CHEATING
RMN RURAL PS 19/2022 18.01.2022 ಕಲಂ 323-324-506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
RMN RURAL PS 20/2022 18.01.2022 ಕಲಂ 323-324-506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
KAGGALIPURA PS 16/2022 18.01.2022 ಕಲಂ 504, 506, 427, 324 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
KAGGALIPURA PS 17/2022 18.01.2022 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
7 KAGGALIPURA PS 18/2022 18.01.2022 ಕಲಂ 406, 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
KAGGALIPURA PS 19/2022 18.01.2022 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
9 TVKERE PS 16/2022 18.01.2022 ಕಲಂ 279 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ            ACCIDENT
10 KUDUR PS 23/2022 18.01.2022 ಕಲಂ 379, 511 ಐಪಿಸಿ. ATTEMPT TO THEFT
11 CPT  TOWN  PS 03/2022 18.01.2022 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
12 KKPURA TOWN PS 02/2022 18.01.2022 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
13 KKPURA RURAL PS 08/2022 18.01.2022 ಕಲಂ-379 IPC THEFT
14 KKPURA RURAL PS 09/2022 18.01.2022 ಕಲಂ-143, 323, 324, 504, 506, 447, 427, 354 R/W 149 IPC ASSAULT
15 KKPURA RURAL PS 10/2022 18.01.2022 ಕಲಂ-279, 337 IPC ACCIDENT

 

 

ದಿನಾಂಕ:17-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 18/2022 17.01.2022 ಕಲಂ 323-324-354-504-506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಂ 3(1)(r)- 3(1)(s) and 3(1)(z) (Prevention of Atrocities)  Amendment Act-2015 SC-ST ACT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2022 17.01.2022 ಕಲಂ: 380 ಐಪಿಸಿ HOUSE THEFT
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2022 17.01.2022 ಕಲಂ- 392 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 16/2022,     17.01.2022 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MSSING
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 17/2022,     17.01.2022 ಕಲಂ 279.337  ಐಪಿಸಿ  ACCIDENT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 18/2022 17.01.2022 ಕಲಂ 15(ಎ)32 (3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K.E ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 19/2022 17.01.2022 ಕಲಂ 15(ಎ)32 (3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K.E ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2022, 17.01.2022 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ K.P ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2022 17.01.2022 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2022 17.01.2022 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2022 17.01.2022 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆ  MISSING
12  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2022 17.01.2022 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ. ACCIDENT
13  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2022 17.01.2022 ಕಲಂ 143,323,324,427,504,506,ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ HURT
14 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2022 17.01.2022 ಕಲಂ 143, 323, 324, 504, 506, 149 ಐಪಿಸಿ. HURT
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 04/2022 17.01.2022 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 63 ಕಾಫಿ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್    CHEATING
16  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ 08/2022 17.01.2022 ಕಲಂ. 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
17  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 07/2022 17.01.2022 ಕಲಂ.143,354,427,504,506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. WOMEN HARASSMENT

 

 

ದಿನಾಂಕ:16-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2022 16.01.2022 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2021 16.01.2022 ಕಲಂ 324, 504  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2022 16.01.2022 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 17/2022  16.01.2022 . ಕಲಂ 504,323,448,354,506, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 10/2022 16.01.2022 ಕಲಂ: 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022  16.01.2022 ಕಲಂ- 279, ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2022 16.01.2022 ಕಲಂ- 448, 504, 427, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2022 16.01.2022 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:15-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 07/2022 15.01.2022 ಕಲಂ-302 IPC MURDER
 2 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 05/2022  15.01.2022 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 06/2022  15.01.2022 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2022 15.01.2022 ಕಲಂ 143,147,148,323,324,307 ಜೊತೆಗೆ 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 08/2022 15.01.2022 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 09/2022 15.01.2022 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MAN MISSING
     7  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ 03/2022 15.01.2022 ಕಲಂ 323,324,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
8        ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ  ಠಾಣೆ 05/2022 15.01.2022 ಕಲಂ 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ CHEATING

 

ದಿನಾಂಕ:14-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2022 14.01.2022 ಕಲಂ 498(ಎ), 354, 323, 504, 506, 307 ರೆ/ವಿ 114 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ D.P ACT
2 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   05/2022 14.01.2022 ಕಲಂ 302 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ MURDER
 3 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 04/2022 14.01.2022 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2022 14.01.2022 ಕಲಂ 504, 506 ಐಪಿಸಿ ABUSE
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2021 14.01.2022 ಕಲಂ 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ACCIDENT
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 07/2022 14.01.2022 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2022 14.01.2022 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ.  UDR
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2022 14.01.2022 ಕಲಂ 174  ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2022 14.01.2022 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 19/2022 14.01.2022 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. ACCIDENT
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2022 14.01.2022 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ MISSING
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022 14.01.2022 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2022 14.01.2022 ಕಲಂ. 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
14  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2022 14.01.2022 ಕಲಂ. 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. CHEATING
15  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 12/2022 14.01.2022 ಕಲಂ504,506,323,327, 34ಐಪಿಸಿ ASSAULT
16  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 13/2022 14.01.2022 ಕಲಂ 504,506,324,327, 34 ಐಪಿಸಿ HURT
17  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 14/2022 14.01.2022 ಕಲಂ 448, 323, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ HURT
18  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 15/2022 14.01.2022 ಕಲಂ 341, 324, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ HURT
19  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 01/2022,  14.01.2022 SEC-174 Crpc UDR
20  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2022 14.01.2022 ಕಲಂ- 504, 506, 507 ಐಪಿಸಿ Criminal intimidatiol
21  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2022 14.01.2022 ಕಲಂ- 448, 504, 506 ಜೋ 34 ಐಪಿಸಿ TREESPAS
22  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 05/2022 14.01.2022 ಕಲಂ 279 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್  ACCIDENT

 

 

ದಿನಾಂಕ:13-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 14/2022 13/01/2022 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2022 13/01/2022 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2022 13/01/2022 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2022 13/01/2022 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2022 13/01/2022 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 06/2022 13/01/2022 ಕಲಂ- 323,324,504,506,327,34 IPC ASSAULT
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 04/2022 13/01/2022 ಕಲಂ. ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022 13/01/2022 ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
 9 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 11/2022 13/01/2022 ಕಲಂ384 ಐಪಿಸಿ PUNISHMENT FOR EXTORTION

 

 

ದಿನಾಂಕ:12-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   04/2022 12.01.2022 ಕಲಂ 143, 147, 148, 324, 341, 427, 448, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 12/2022, 12.01.2022 ಕಲಂ 323.324.341. 354.504.506. 34 ಐಪಿಸಿ   ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2022 12.01.2022 ಕಲಂ 323, 354, 326, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2022 12.01.2022 ಕಲಂ 337 ಐಪಿಸಿ NEGLIGENT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2022 12.01.2022 ಕಲಂ: 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2022 12.01.2022 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 03/2022 12.01.2022 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 04/2022 12.01.2022 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ. MISSING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2022 12.01.2022 ಕಲಂ 324 ಜೊ 34 ಐಪಿಸಿ. Voluntarily causing hurt by dangerous weapons
10  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022 12.01.2022 ಕಲಂ: 406, 420, 465, 149 ಐಪಿಸಿ CHEATING
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 02/2022 12.01.2022 ಕಲಂ 448, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
12  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 10/2022 12.01.2022 ಕಲಂ 504, 323, 354(ಬಿ), 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2022 12.01.2022 ಕಲಂ- 324 323 504 506 34 ಐಪಿಸಿ . ASSAULT
14 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 05/2022 12.01.2022 ಕಲಂ- 279, 337 IPC NON FATAL
15 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 01/2022 12.01.2022 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
16  ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2022  12.01.2022 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ರೆ/ವಿ 187 IMVಆಕ್ಟ್ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:11-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2022  11.01.2022 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 10/2021 11.01.2022 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
3.        ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  10/2022 11.01.2022 ಕಲಂ- 468, 471, 474, 120(ಬಿ) ಐಪಿಸಿ FORGERY
4.        ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2022 11.01.2022 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
5.        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ. 01/2022 11.01.2022 ಕಲಂ 420  ಐಪಿಸಿ   CHEATING
6.        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 05/2022 11.01.2022 ಕಲಂ. 323, 324, 504, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:10-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 01 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 01/2022 10/01/2022 ಕಲಂ 279-304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ   FATAL
02  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 02/2022 10/01/2022 ಕಲಂ 279 337 304(ಎ)ಐಪಿಸಿ.ರೆ/ವಿ 134 (ಎ) (ಬಿ) ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
03  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2022 10/01/2022 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
04  ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2022 10/01/2022 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
05  ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 03/2022 10/01/2022 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
06  ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2022 10/01/2022 ಕಲಂ 324 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
07  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 16/2022 10/01/2022 ಕಲಂ 324,506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
08  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2022 10/01/2022 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
09  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2022 10/01/2022 ಕಲಂ 354, 427 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ-186 ASSAULT
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2022 10/01/2022 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022 10/01/2022 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2022 10/01/2022 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2022 10/01/2022 ಕಲಂ. 454-457-380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. HBT
14  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2022 10/01/2022 ಕಲಂ 457.380.ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
15  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 03/2022 10/01/2022 ಕಲಂ- 143, 147, 323, 324, 354, 380, 448, 427 ಡಿ/ತಿ 149 IPಅ ASSAULT
16  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 04/2022 10/01/2022 ಕಲಂ- 143, 147, 148, 323, 324, 114, 354, 448, ಡಿ/ತಿ 149 IPಅ ASSAULT
17  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2022 10/01/2022 ಕಲಂ- ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. MISSING
18  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022 10/01/2022 ಕಲಂ 141, 143, 290,336,149 ಐಪಿಸಿ 5(3ಎ) karnataka epidemic diseases act  

 

 

ದಿನಾಂಕ:09-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 09/2022, 09-01-2022 ಕಲಂ 279-304(ಎ)ಐಪಿಸಿ FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2022 09-01-2022 ಕಲಂ. 377 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 4, 6, 8 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್. POSCO ACT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022 09-01-2022 ಕಲಂ 67, 67(ಎ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ IT ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2022 09-01-2022 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2022 09-01-2022 ಕಲಂ 188 ಐಪಿಸಿ. ಕಲಂ 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, ಕಲಂ 15 (ಎ) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್,  KE ACT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2022 09-01-2022 ಕಲಂ 188 ಐಪಿಸಿ. ಕಲಂ 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, ಕಲಂ 15 (ಎ) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್,  KE ACT
7 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2022 09-01-2022 ಕಲಂ 141, 143, 290,336,149 ಐಪಿಸಿ 5(3ಎ) karnataka epidemic diseases act  

 

 

ದಿನಾಂಕ:08-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 15/2022 08.01.2022 ಕಲಂ 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2022 08.01.2022 ಕಲಂ 341, 323, 324, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2022 08.01.2022 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 02/2022 08.01.2022 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2022 08.01.2022 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ THEFT
6 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, 04/2022 08.01.2022 ಕಲಂ: 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
7 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2022  08.01.2022 ಕಲಂ 279  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 02/2022 08.01.2022 ಕಲಂ. 323, 354(ಬಿ), 448, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT TO WOMEN
9      ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 01/2022 08.01.2022 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:07-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 14/2022 07.01.2022 ಕಲಂ 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್, 323, 498(ಎ), 506 ಐಪಿಸಿ DP ACT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2022 07.01.2022 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 07/2022 07.01.2022 ಕಲಂ 279-427 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 08/2022 07.01.2022 ಕಲಂ 427-448-323-506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2022 07.01.2022 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
 6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 13/2022 07.01.2022 ಕಲಂ 380, 457 ಐಪಿಸಿ THEFT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 09/2022 07.01.2022 ಕಲಂ: 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2022 07.01.2022 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2022 07.01.2022 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2022 07.01.2022 279,337  ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
11.    ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 08/2022 07.01.2022 ಕಲಂ-279,337   ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12.    ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 09/2022 07.01.2022 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ   ಜೊತೆಗೆ  187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
13.    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 02/2022 07.01.2022 ಕಲಂ-ಹೆಂಹಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:06-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2022 06/01/2022 ಕಲಂ 08/2022 ಕಲಂ 363, 344, 376(2)(ಟಿ), 376(3) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ  06 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್-2012 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್-2012
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 02/2022 06/01/2022 ಕಲಂ: 323, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 3(1)(ಆರ್), SC/ST ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2022 06/01/2022 SC & ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act 2015 ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 10/2022 06/01/2022 ಕಲಂ 143,,323,324,506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 09/2022  06/01/2022 ಕಲಂ 447,427,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 11/2022 06/01/2022 ಕಲಂ 427,447,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ   NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 12/2022 06/01/2022 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022 06/01/2022 ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2022 06/01/2022 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ HARASSMENT
10  ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 06/2022 06/01/2022 ಕಲಂ 498(ಎ).323.504.506.34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 07/2022 06/01/2022 ಕಲಂ 143-147-148-324-307-504-506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ MISSING
12  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 01/2022 06/01/2022 ಕಲಂ-ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ  MISSING
13  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ 02/2022 06/01/2022 ಕಲಂ-ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISCHIEF BY FIRE

 

 

ದಿನಾಂಕ:05-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಠಾಣೆ 01/2022 05.01.2022 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2022 05.01.2022 ಕಲಂ 304(ಎ), 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 05/2022 05.01.2022 ಕಲಂ  87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 07/2022 05.01.2022 ಕಲಂ 427,447, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ ಪಿ ಸಿ  CRIMINAL TRESPASS
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 08/2022 05.01.2022 ಕಲಂ 324, 506 ಐ ಪಿ ಸಿ  ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2022 05.01.2022 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  08/2022 05.01.2022 ಕಲಂ- 7, 8, 9 (ಎಫ್), 12 ಪೋಕ್ಸೋ POCSO ACT
8.        ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2022 05.01.2022 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9.        ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2022 05.01.2022 ಕಲಂ 341, 323, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
10.    ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2022  05.01.2022 ಕಲಂ 323, 504, 34  ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
11.    ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2022 05.01.2022 ಕಲಂ- 279 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
12.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 001/2022 05.01.2022 ಕಲಂ78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ KP ACT

 

ದಿನಾಂಕ:04-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2022 04/01/2022 ಕಲಂ 279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ.  FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 03/2022, 04/01/2022 ಕಲಂ 324-506-504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2022 04/01/2022 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2022 04/01/2022 ಕಲಂ 498(ಎ),323, 324,504, 506, 307 ಐಪಿಸಿ HARASSMENT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2022 04/01/2022 ಕಲಂ 354(ಡಿ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 12 ಪೊಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ 12 POCSO ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 04/2022 04/01/2022 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 05/2022 04/01/2022 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. WOMEN AND CHILD MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 06/2022 04/01/2022 ಕಲಂ 279 ಐ ಪಿ ಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2022 04/01/2022 ಕಲಂ 427, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ MISCHIEF
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022 04/01/2022 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
11  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2022 04/01/2022 ಕಲಂ 143, 147, 323, 353 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ-1860 ASSAULT
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2022 04/01/2022 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ   NON FATAL
13  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2022 04/01/2022 ಕಲಂ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ 1908 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 82 ಮತ್ತು 83 ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ   CHEATING
14  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2022 04/01/2022 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ   NON FATAL
15  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2022 04/01/2022 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
16  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2022 04/01/2022 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
17  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022 04/01/2022 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
18  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 01/2022 04/01/2022 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
19  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 03/2022   04/01/2022 ಕಲಂ 427,504,506 ಐಪಿಸಿ   MISCHIEF
20  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2022 04/01/2022 ಕಲಂ- 504, 323, 324, 506  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
21  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022 04/01/2022 ಕಲಂ- 504, 427, 323, 324 ಜೊತೆಗೆ 34  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:03-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022 03-01-2022 ಕಲಂ 498(ಎ),323,324, 504,506,354(ಎ), 114 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್. D.P ACT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   01/2022 03-01-2022 ಕಲಂ 143, 147, 152 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ RIOT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   02/2022 03-01-2022 ಕಲಂ 143, 147, 153 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ RIOT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ¦.J.Dgï-01/2022 03-01-2022 ಕಲಂ 109 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ SECURITY CASE
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 01/2022 03-01-2022 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 01/2022 03-01-2022 ಕಲಂ 324-341-504-506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 02/2022, 03-01-2022 ಕಲಂ 341-355-506-504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2022, 03-01-2022 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2022, 03-01-2022 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
10  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 03/2022 03-01-2022 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
11    ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022  03-01-2022 ಕಲಂ 324 ಐಪಿಸಿ ASSUALT

 

 

ದಿನಾಂಕ:02-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  02/2022 02.01.2022 ಕಲಂ 279 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ. FATAL
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 01/2022 02.01.2022 ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ MURDER
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2022 02.01.2022 ಕಲಂ 323,324,504, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022 02.01.2022 ಕಲಂ 323,324,341,447,504, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 03/2022 02.01.2022 ಕಲಂ 279,337ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2022 02.01.2022 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  03/2022 02.01.2022 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ MAN MISSING
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  04/2022 02.01.2022 ಕಲಂ 323 324 506 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
9 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2022 02.01.2022 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
10 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 01/2022 02.01.2022 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:01-01-2022 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2022 01/01/2022 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2022 01/01/2022 ಕಲಂ 279, 337 304(ಎ) FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022 01/01/2022 429 ಐಪಿಸಿ MISCHIEF
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. UDR 01/2022 01/01/2022 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ   UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 01/2022 01/01/2022 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2022 01/01/2022 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2022 01/01/2022 279,337 ಐಪಿಸಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2022 01/01/2022 279,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2022 01/01/2022 THE KARNATAKA EPIDEMIC DISEASES ACT,2020(u/s-5(4)):THE DISASTER MANAGEMENT ACT,2005(U/s-51,51(b)): 188 L.¦.¹ EPIDEMIC DISEASES ACT

 

 

Last Updated: 01-02-2022 01:48 PM Updated By: Admin


Disclaimer :

Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations.The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Website Policies

 • Copyright Policy
 • Hyperlinking Policy
 • Security Policy
 • Terms & Conditions
 • Privacy Policy
 • Help
 • Screen Reader Access
 • Guidelines

Visitors

 • Last Updated​ :
 • Visitors Counter :
 • Version :
CONTENT OWNED AND MAINTAINED BY : RAMANAGARA DISTRICT POLICE
Designed, Developed and Hosted by: Center for e-Governance - Web Portal, Government of Karnataka © 2023, All Rights Reserved.

Best viewed in Chrome v-87.0.4280.141, Microsoft Edge v-87.0.664.75, Firefox -v-83.0 Browsers. Resolution : 1280x800 to 1920x1080